Instalatiile sanitare interioare se compun din:

1. instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer/industrial ce au rolul de a asigura alimentarea cu debitul si presiunea necesara a tuturor punctelor de consum al apei din cladirile de locuit, social culturale sau cladirilor industriale.

2. instalatii interioare de canalizare a apelor uzate provenite din utilizari in scopuri menajere (igienico - sanitare sau industriale), precum si apele meteorice (pluviale), colectate, transportate si evacuate la emisar (rau, lac, mare)

Pentru realizarea unei instalatii sanitare interioare se tine seama de urmatoarele elemente principale:

• caracteristicile consumatorilor de apa din cladire

• natura, cantitatea si variatia consumului de apa

• calitatea apei de consum

• regimul necesar de alimentare cu apa

• caracteristicile hidraulice

• destinatia si caracteristicile cladirii

Componenta proiectului de instalatii sanitare:

1. memoriu justificativ;

2. determinarea necesarului de apa si cerintei de apa (AR/AC);

3. determinarea debitelor de apa uzata, calculul apei de ploaie;

4. calculul hidraulic al instalatiei;

5. planuri amplasare obiecte sanitare si conducte distributie;

6. schema coloanelor;

7. schema fosa septica;

8. schema put captare;

9. lista de materiale si echipamente.