lnstalatiile interioare de alimentare cu apa rece pentru combaterea incendiilor pot fi constituite din retele cu hidranti interiori, coloane uscate, instalatii automate cu sprinklere sau cu drencere sii instalatii fixe de stingere cu apa pulverizata.

Echiparea tehnica a cladirilor cu diferite tipuri de instalatii de alimentare cu apa rece pentru combaterea incendiilor se face in functie de:

• destinatia cladirii (de locuit, social-culturala, industriala etc);

• marimea si geometria cladirii (volumul construit si numarul de etaje);

• numarul de persoane;

• rezistenta si comportarea Ia foc;

• riscul de incendiu si categoria de pericol de incendiu;

• importanta cladirii sau a bunurilor si materialelor adapostite in cladiri;

• alti factori tehnici sau economici.

Cerinta esentiala privind securitatea Ia incendiu impune urmatoarele conditii:

• aparitia si propagarea focului si fumului in interiorul constructiei sa fie limitate;

• stabilirea elementelor portante ale constructiei sa poata fi estimata pen tru o perioada determinata de timp;

• propagarea incendiului Ia constructiile invecinate sa fie limitata;

• utilizatorii sa poata parasi cladirea sau sa fie salvati prin alte mijloace;

• sa fie luata in considerare securitatea echipelor de interventie.

Componenta proiectului de instalatii PSI:

1. memoriu justificativ;

2. stabilirea tipurilor de instalatii PSI ce revin obiectivului;

3. determinarea necesarului debitului de incendiu;

4. determinarea rezervei intangibile de apa pentru stins incendiul;

5. calculul hidraulic al instalatiei;

6. planuri amplasare hidranti, sprinklere, drencere (dupa caz) si conducte distributie;

7. schema coloanelor;

8. schema de montaj a grupurilor de pompare si a rezervorului (dupa caz);

9. lista de materiale si echipamente.