lnstalatiile de ventilare si climatizare au rolul de a mentine starea aerului din incaperi, respectiv temperatura, umiditatea, viteza si puritatea, In anumite Iimite dinainte stabilite, in tot timpul anului, indiferent de variatia factorilor meteorologici, a degajarilor si a consumurilor de caldura interioare. Limitele parametrilor microclimatului interior depind, la randul lor, de destinatia incaperilor, de natura activitatii desfasurate, de procesele tehnologice.

La orice sistem de ventilare (sau climatizare) este necesar sa se introduca in incaperi aer tratat (aer refulat, aer introdus) care sa preia noxele in exces (caldura, umiditate, gaze, vapori, praf) si sa le elimine odata cu acesta (aer aspirat, aer absorbit) din incaperi, dupa care totul sa fie indepartat in exterior (aer evacuat). lnstalatiile de ventilare si climatizare pot fi diferentiate dupa modul de vehiculare a aerului, dupa extensia spatiului supus ventilarii, dupa diferenta de presiune dintre incaperea ventilata si incaperile adiacente, dupa gradul de complexitate al tratarii aerului in functie de cerintele tehnologice sau de contort sau dupa alte criterii.

Componenta proiectului de instalatii de ventilare si climatizare:

1. memoriu justificativ;

2. calcul aporturilor de caldura;

3. calcul hidraulic si echilibrarea hidraulica a instalatiei;

4. planuri amplasare aparate climatizare;

5. planuri tubulatura ventilatie;

6. schema de functionare a echipamentelor;

7. lan desfumare (dupa caz);

8. lista de materiale si echipamente.