Data: martie 2020 Info: documentatii Sursa: Normative: I7

DIVERSE

GRADELE DE PROTECTIE

Gradele de protectie asigurate prin carcase pentru echipamentul electric (COD IP)

SECTIUNI MINIME CABLURI SI CONDUCTOARE

Sectiunile minime admise pentru conductoare utilizate in instalatiile electrice din interiorul cladirilor

PROTECTIE DIFERENTIALA

4.2.2.8. Pentru diminuarea riscului de incendiu trebuie utilizat un dispozitiv de potectie cu curent diferential rezidual (DDR) cu curentul nominal de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la bransament sau punct de alimentare. Prevederea este obligatorie pentru cladiri de invatamant, sanatate, comert, constructii de turism, constructii din lemn, unitati de mica productie sau service cu incaperi cu umiditate ridicata, depozite de marfuri combustibile, discoteci, sali de dans, încaperi cu aglomerari de persoane si sali aglomerate, cladiri înalte 􀃺i foarte inalte, cladiri de cult si cultura cu caracter de monument istoric la care se efectueaza modernizari sau schimbari de destinatie.

4.2.2.9. Se prevad obligatoriu cu protectie diferentiala circuitele destinate alimentarii receptoarelor electronice care trebuie si functioneze nesupravegheate (telefax, computere, televiziune cu circuit închis, instalatii antiefractie etc.).

PIERDERI DE TENSIUNE MAXIM ADMISE

5.1.18. In cazul in care alimentarea consumatorului se face din cofretul de bransament de joasa tensiune, valorile caderilor de tensiune, in regim normal de functionare fata de tensiunea nominala a retelei, trebuie sa fie de cel mult:

- 3% pentru receptoarele din instalatiile electrice de lumina;

- 5% pentru restul receptoarelor (forta etc.).

Pierderile de tensiune se vor stabili pentru puterea maxima absorbita, la care se dimensioneaza coloanele si circuitele electrice in cauza, pe traseul cel mai lung si mai incarcat dintre tabloul general (respectiv cofretul de bransament sau contorul, la cladiri de locuit) si receptorul electric cel mai indepartat.

5.1.19. In cazul in care alimentarea consumatorului se face dintr-un post de transformare sau din centrala proprie, valorile pierderilor de tensiune in regim normal de functionare a acestora trebuie sa fie de cel mult:

- 8% pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina;

- 10% pentru restul receptoarelor (forta, etc.). Pierderile de tensiune se stabilesc pentru puterea maxima absorbita in regim normal de functionare pentru care s-a dimensionat ansamblul distributiei, pe traseul dintre postul de transformare sau centrala si receptorul electric cel mai indepartat.

5.1.20. in cazul instalatiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice, pierderea de tensiune, la pornire, fata de tensiunea nominala trebuie sa fie cel mult egala cu aceea specificata de producator pentru motorul si paratele de comanda respective, dar de maxim 12% daca nu se dispune de alte date.

ZONE DE PROTECTIE

ZONE DE INSTALATII IN BAIE (VOLUME DE PROTECTIE)

ZONA 0 - Cuprinde interiorul cazii de baie. Aici este permisa maxim o tensiune joasa de pana la 12 V. Sursa de curent trebui sa se afle insa in exteriorul zonei 2.

ZONA 1 - Cuprinde cada, inclusiv marginea ei fixa cu spatiul de deasupra (pana la 225 cm de la podea).

ZONA 2 - Cuprinde extinderea zonei 1 cu 60 cm.

In aceste zone de protectie sunt valabile urmatoarele reguli:

- Instalatiile de incalzirea apei, lampile protejate contra stropirii şi aparatele de evacuare a aerului uzat montate fix sunt permise in zonele 1 şi 2, daca sunt prevazute in acest scop.

- Prizele nu pot fi instalate in zonele 0, 1 şi 2.

- Toate circuitele trebuie prevazute cu sigurante de curent diferential, ce permit doar trecerea unui curent rezidual de maxim 30 mA.

- La fel ca in cazul tuturor spatiilor de locuit, şi aici se aplica regula generala: toate lucrarile la instalatiile electrice se efectueaza numai de electricieni autorizati.

ZONE DE INSTALATII IN BUCATARIE

Numarul de prize şi racorduri de care aveti nevoie şi amplasarea acestora depind de marimea şi modul de organizare a bucatariei. Deoarece cuptorul, frigiderul şi maşina de spalat consuma mult curent, au nevoie de circuite separate de curent alternativ. Pentru montarea şi inaltimea de amplasare a instalatiilor electrice exista cateva reguli de baza:

- Doze de racord pentru cuptor, frigider şi maşina de spalat vase (cu cate un circuit electric): 30 cm deasupra pardoselii.

- Prizele de deasupra suprafetelor de lucru pentru aparatele de bucatarie (se recomanda minim 5 bucati): 100-130 cm deasupra pardoselii.

- Racorduri pentru iluminatul suprafetei de lucru: 135 cm inaltime, sub dulapuri suspendate 165 cm.

- Racord pentru hota: 210-215 cm deasupra pardoselii. Fata de colturile incaperii se va pastra o distanta de 15 cm, iar fata de plafon, de 30 cm.

ZONE DE INSTALATII IN SPATIILE DE LOCUIT

O regula nescrisa spune ca firele electrice se monteaza in perete la o distanta de 30 cm de plafon sau de pardoseala şi la 15 cm distanta de colturi şi cadrele de fereastra.

Prizele se instaleaza la o inaltime de cca 30-115 cm, intrerupatoarele intre 100-150 cm, iar dozele de legaturi la 30 cm de pardoseala sau de tavan. Abaterile de pana la 15 cm sunt uzuale. In incaperi accesibile persoanelor cu dizabilitati, inaltimea de instalare este, de asemenea, mai redusa.

De regula, in urmatoarele zone sau receptoare se vor asigura:

- Televizoare: 1 priza TV, 1 priza date, 3 prize 220V. Inaltimea de montaj pentru televizoarele montate pe perete este de 170 cm.

- Zonele de birou: 1 priza date, 6 prize 220V

- Centrala termica: 1 priza date, 3 prize 220V

- Router: 1 priza date, 3 prize 220V

- Access point, wireless extender: 1 priza date, 1 priza 220V

CATALOG DE CABLURI SI CONDUCTOARE ELECTRICE IZOLATE
CATALOG DE CABLURI SI CONDUCTOARE ELECTRICE IZOLATE

Catalog tehnic de cabluri si conductoare electrice izolate formap PDF

ILUMINAT DE SIGURANTA

ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU CONTINUAREA LUCRULUI

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.5.1. iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se prevede in urmatoarele cazuri:

a) in locuri de munca dotate cu receptoare care trebuie alimentate fara intrerupere si la locurile de munca legate de necesitatea functionarii acestor receptoare(statii de pompe de incendiu, surse de rezerva, spatiile serviciilor de pompieri, incaperile supapelor de control si semnalizare, ventilatoarele de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, centralelor de semnalizare, dispeceratelor, etc...);

b) in incaperile blocului operator(sali de operatie, de sterilizare, de pregatire medici, de pregatire bolnavi, de reanimare, etc...);

c) in cladirile constructiilor de productie si/sau depozitare, laboratoare si altele similare in care utililajele necesita o permanenta supraveghere.

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: Pana la terminarea activitatii cu risc.

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 0.5–5s in functie de gradul de pericol.

Timpul de punere in functiune in industrie: Timpul de punere in functiune in industrie: in 0.5–15s in functie de gradul de pericol.

ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU INTERVENTII

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.6.1. iluminatul de securitate pentru interventii se prevede in urmatoarele cazuri:

a) in locurile in care sunt montate armaturi(ex.: vane, robinete si dispozitive de comanda-control) ale unor instalatii si utitaje care trebuie actionate in caz de avarie;

b) in zone cu elemente care, la iesirea din functiune a iluminatului normal, trebuie actionate in vederea scoaterii din functiune a unor utilaje si echipamente sau a reglarii unor parametri aferenti, in scopul protejarii utilajelor, echipamentelor sau persoanelor precum si incaperi de garare a utilajelor destinate apararii impotriva incendiilor.

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: cel putin 1h.

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 0.5–5s in functie de gradul de pericol.

Timpul de punere in functiune in industrie: Timpul de punere in functiune in industrie: in 0.5–15s in functie de gradul de pericol.

ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.7.1. iluminatul de securitate pentru evacuare se prevede in urmatoarele cazuri:

a) cladirile civile si incaperile cu mai mult de 50 de persoane;

b) incaperile amplasate la nivelurile supraterane cu suprafata mai mare de 300mp, indiferent de numarul de persoane;

c) incaperile amplasate la nivelurile subterane cu suprafata mai mare de 100mp, indiferent de numarul de persoane;

d) parcajele subterane si supraterane inchise;

e) toaletele cu suprafata mai mare de 8mp si cele destinate persoanelor cu dizabilitati;

f) spatiile de productie cu mai mult de 20 de persoane sau atunci cand distanta dintre usa de evacuare si punctul de lucru cel mai departate depaseste 30m.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

a) alanga*) scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

b) langa*) orice alta schimbare de nivel;

c) la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

e) la fiecare schimbare de directie;

f) in exteriorul si langa* fiecare iesire din cladire;

g) langa*) fiecare post de prim ajutor;

h) langa*) fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare) si fiecare punct de alarma (declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare si sau comanda in caz de incendiu;

i) la scarile rulante.

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maxim 15 metri.

*) "langa" este considerat ca fiind sub 2 m masurati pe orizontala

Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sa functioneze permanent cat timp exista personal in cladire, cu urmatoarele exceptii:

- unde exista sistem de supraveghere permanent al iluminatului;

- unde acest sistem de iluminat este asigurat de iluminatul natural pe perioada activitatii in cladire.

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: cel putin 1h.

Timpul de functionare este de: cel putin 3h - pentru cladiri foarte inlate, cladiri cu sali aglomerate din categoria S1, spitale si hoteluri.

Timpul de functionare este de: cel putin 2h - cladiri incalte, cladiri cu sali aglomerate din categoria S2, cladiri de sanatate, de invatamant, pentru cultura, cladiri civile subterane, centre comerciale, hypermagazine, parcaje subterane de tip P3 si P4, precum si parcaje supraterane inchise cu mai mult de 3 niveluri.

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 0.5–5s in functie de gradul de pericol.

Timpul de punere in functiune in industrie: Timpul de punere in functiune in industrie: in 0.5–15s in functie de gradul de pericol.

ILUMINAT DE SECURITATE DE CIRCULATIE

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.8.1. iluminatul de securitate pentru circulatie se prevede in urmatoarele cazuri:

a) pe caile de circulatie din interiorul salilor de spectacol ale cladirilor;

b) pe caile de circulatie din incaperile de productie din cladiri industriale si similare.

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: cel putin 1h.

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 0.5s in functie de gradul de pericol.

Timpul de punere in functiune in industrie: Timpul de punere in functiune in industrie: in 0.5–15s in functie de gradul de pericol.

ILUMINAT DE SECURITATE IMPOTRIVA PANICII

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.9.1. iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede in urmatoarele cazuri:

a) incaperile din cladirile publice cu mai mult de 50 de persoane daca se afla la nivelurile subterane si in incaperile cu peste 100 de persoane daca sunt amplasate la nivelurile supraterane;

b) incaperile cu suprafata mai mare de 60mp;

c) spatiile de productie cu mai mult de 100 de persoane si cu densitatea mai mare de 1 persoana/10mp.

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: cel putin 1h.

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 5s.

Timpul de punere in functiune in industrie: ----

ILUMINAT DE SECURITATE DE VEGHE

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.10.1. iluminatul de securitate de veghe se prevede in incaperi unde este necesara o supraveghere in timpul noptii(ex.: camere pentru bolnavi, maternitati, spitale, camine pentru batrani si infirmi, ospicii si altele similare).

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: ----

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 5s.

Timpul de punere in functiune in industrie: ----

ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR INTERIORI

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.11.1. iluminatul pentru marcarea hidrantilor interiori este destinat marcarii hidrantilor in lipsa iluminatului natural.

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: cel putin 1h.

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 5s.

Timpul de punere in functiune in industrie: in 1–15s in functie de gradul de pericol.

PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR ATMOSFERICE

PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI

Se prevede obligatoriu protectie la trasnet de nivelul stabilit conform art. 6.2.1. la urmatoarele categorii de constructii sau instalatii:

a) Constructii care cuprind incaperi cu aglomerari de persoane sau sali aglomerate, indiferent de nivelul la care aceste incaperi sunt situate, avand urmatoarele capacitati sau suprafete:

- teatre, cinematografe, sali de concert si de intruniri, camine culturale, sali de sport acoperite, circuri etc., cu o capacitate mai mare de 400 locuri;

- cladiri bloc pentru spitale, sanatorii etc., cu mai mult de 75 paturi;

- hoteluri, camine, cazarmi cu mai mult de 400 de paturi;

- constructii pentru invatamant - universitati, scoli, gradinite de copii si crese, cu mai multe de 10 sali de clasa sau joc, de laborator sau de atelier;

- restaurante si magazine cu o suprafata desfasurata mai mare de 1000 mp, exclusiv depozitele si spatiile anexe de deservire;

- cladiri pentru calatori, din categoriile I si II, in care in perioada de varf a traficului, la ora de maxima aglomerare se pot afla mai mult de 300 de calatori.

b) Constructii care constituie sau adapostesc valori de importanta nationala, cum sunt muzeele, expozitiile permanente, monumentele istorice sau de arhitectura, arhivele pentru documente de valoare etc.

In cazul monumentelor istorice solutia se stabileste de comun acord cu forurile de specialitate.

c) Constructii inalte si foarte inalte definite conform reglementarilor specifice referitoare la securitatea la incendiu a constructiilor.

d) Constructii de locuit inalte si foarte inalte.

In cazul in care la aceste constructii, deasupra ultimului nivel se mai afla o constructie cu un singur nivel ce ocupa pana la 70% din aria construita a cladirii si este compusa numai din incaperi pentru spalatorii, uscatorii sau masini ale ascensoarelor, IPT se prevede si la aceasta portiune (sau tronson) de constructie.

e) Constructii si instalatii tehnologice exterioare care sunt cel putin de doua ori mai inalte decat constructiile, proeminentele de teren sau copacii din jur si au cel putin 10 m inaltime (de ex. cosuri de fum, castele de apa, silozuri, turnuri, cladiri in forma de turn etc.).

f) Constructii si instalatii tehnologice exterioare amplasate izolat, in zone cu Nk mai mare de 30 cum sunt: cabanele sau constructiile similare amplasate izolat, cladirile petnru calatori de categoriile III, IV si V de pe liniile de cale ferata.

g) Constructii stabilite ca prezentand importanta pentru diverse domenii pentru economia nationala (de ex. cladiri destinate producerii de energie electrica, centrale de telecomunicatii, centrele de calcul etc.).

h) Constructii si instalatii tehnologice exterioare incadrate in categoria BE2, risc mare de incendiu, daca sunt situate in zone cu Nk mai mare de 30 si daca materialele combustibile care se prelucreaza, utilizeaza sau depoziteaza in ele sunt considerate obiecte de baza ale intreprinderii sau ca avand valoare mare sau importanta deosebita.

i) Depozite deschise de materiale si substante incadrate in clasele de periculozitate prevazute in reglementarilor specifice referitoare la securitatea la incendiu a constructiilor, daca sunt situate in zone cu Nk mai mare de 30 si daca sunt considerate obiecte de baza ale intreprinderii sau ca avand valoare mare sau importanta deosebita.

j) Constructii si instalatii tehnologice exterioare incadrate in categoriile BE3a sau BE3b, risc foarte mare de incendiu.

k) Constructii pentru adapostirea animalelor daca sunt:

- grajduri pentru animale mari de rasa, indiferent de capacitate;

- grajduri pentru animale mari, cu o capacitate de peste 200 capete;

- grajduri pentru anumale mari, cu o capacitate de peste 100 capete, amplasate in zone cu indice Nk mai mare de 30;

- depozite de furaje fibroase amplasate in zone cu indice Nk mai mare de 30;

l) Amenajari sportive cu public, cu peste 5000 locuri.

m) Poduri amplasate izolat, in zone cu indice Nk mai mare de 30 m.

n) Instalatii mobile de ridicat si transportat, existente in aer liber (de ex. macarale).

La constructiile etajate cu arhitectura asimetrica sau formate din mai multe corpuri de cladiri de inaltimi diferite, IPT se rezolva separat pentru fiecare corp de cladire si se leaga intre ele.

INAPOI